Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

February 3, 2020  

Politikers arbetsmiljöansvar, livslångt lärande och uppföljning av ett intressant rättsfall  står på agendan i avsnitt 52 av Podden om Ett hållbart arbetsliv

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

December 17, 2019  

Kring en ny forskarraport om ålderrsmedvetet ledarskap kommenterar vi i avsnitt 51 av Podden om Ett hållbart arbetsliv

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

November 7, 2019  

Om UKÄs nya rapport om framtidens behov av högskoleutbildade och digitalisering diskuterar vi i avsnitt 50 av Podden om ett hållbart arbetsliv.

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

October 14, 2019  

Om det nya Vårdkompetensrådet och rekrytering av äldre medarbetare/karriärväxling för äldre handlar avsnitt 49 av Podden om Ett hållbart arbetsliv om. 

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

September 26, 2019  

Kring det nya begrepet medledare och om skatterevisorers arbetsfömåga diskuterar vi i avsnitt 48 av Podden om Ett hållbart arbetsliv

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

September 2, 2019  

Om äldre och yngres syn på arbete och arbetslivet diskuterar vi i avsnitt 47 av Podden om ett hållbart arbetsliv. 

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

 
 
June 17, 2019  

Om skolverkets ny stasning på komeptensutveckling av obehöriga lärare samt vad som får folk att jobba efter pensionering diskuterar vi i avsnitt 46 av Podden om ett hållbart arbetsliv. Detta är våravslutning för podden. Vi återkommer med nya poddar till hösten.

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

May 8, 2019  

Kring två nya intressanta rapporter om pensionsavgångar resonerar vi i avsnitt 45 av Podden om ett hållbart arbetsliv. 

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

April 24, 2019  

Om erfarna patologer som cancervårdens räddare och statens medicinsk-etiska råds nya rapport Styrmodeller i hälso- och sjukvården. Förslag till modell för etisk analys resonerar vi kirng i avsnitt 44 av Podden om ett hållbart arbetsliv. OBS! Detta är avsnitt 44 även om vi säger annat i början. Vi ber om ursäkt för det något abrupta slutet. Tekniskt ansvarig lyckades trycka på stoppknappen innan vi hunnit säga hej då och avsluta inspelningen.

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

March 29, 2019  

Kring ny forskning vid Örebro Universitet om äldre som en heterogen grupp diskuterar vi i avnsitt 43 av Podden om ett hållbart arbetsliv.

Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®,  www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App