Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

February 8, 2016  

Här är avsnitt 7 av den åldersmedvetna pooden. Detta är det demografiska avsnittet. Vi diskuterar  myten om en gammal ut en yngre in. Kompetensförsörjningsproblem  är det vargen kommer?  Avslutningsvis pratar vi om hr-chefers attityder till äldre medarbetare. Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®, www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

 

Share | Download(Loading)