Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

December 10, 2015  

Detta är avsnitt fem av den åldersmedvetna podden. Här redogör vi för vetenskapliga utvärderingar av åldersmedvetet ledarskap.  Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®, www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

Share | Download(Loading)