Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

November 23, 2015  

Detta är avsnitt tre av den åldermedvetna podden. Här ger vi en internationell utblick. Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®, www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

Share | Download(Loading)