Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

November 2, 2015  

Detta är Den åldersmedvetna podden avsnitt 2. Här berättar vi under rubriken Från age management till åldersmedvetet ledarskap hur det hela började. Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®, www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

Share | Download(Loading)