Den Åldersmedvetna podden Sveriges första podd om åldersmedvetet ledarskap

March 16, 2016  

Detta är avsnitt 10 av den åldersmedvetna podden. Här svarar vi på frågan; Kan man lära gamla hundar sitta?. Bakom podden står Age Management i Sverige AB - AMSAB®, www.agemanagement.se

AMSAB® - Lär ledare långsiktigt ledarskap

Share | Download(Loading)